GNIEZNO,  Powiat gnieźnieński,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-256/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BEST-POL.

POIG.06.01.00-30-256/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BEST-POL.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-256/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BEST-POL.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Gniezno – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: P.H.U.BEST-POL SEBASTIAN BZOWY

NIP beneficjenta: 7841513948

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/14/2011


POIG.06.01.00-30-107/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEMPRA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-107/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEMPRA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 351600

Wydatki kwalifikowalne: 351600

Dofinansowanie: 264325

Dofinansowanie UE: 224676.25

Nazwa beneficjenta: TEMPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7773096247

Kod pocztowy: 62-030

Miejscowość: Luboń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-24-055/11-00 Plan rozwoju eksportu dla spółki Salutaris Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-055/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla spółki Salutaris Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Salutaris Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9542627869

Kod pocztowy: 40-833

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012gus bdl, odmiana czasownika mögen, koncert narodowy, napisz równania reakcji chemicznych w formie jonowej skróconej, istotność asymptotyczna, tamerlan, banaszek, x.xx, wydzial finansow i prawa uek, parp logowanie, bajki z bajki, przygotowanie pedagogiczne bydgoszcz, grody czerwieńskie, generator hasla, minimalne wynagrodzenie 2016, no bell czesne, formatowanie pracy licencjackiej umcs, atmel studio 7 kurs…