Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-252/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów Martombike Marek Łagódka

POIG.06.01.00-30-252/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów Martombike Marek Łagódka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-252/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów Martombike Marek Łagódka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „MARTOMBIKE” MAREK ŁAGÓDKA

NIP beneficjenta: 7821667329

Kod pocztowy: 61-062

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2011

Data zakończenia realizacji: 9/7/2011


POIG.06.01.00-24-055/11-00 Plan rozwoju eksportu dla spółki Salutaris Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-055/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla spółki Salutaris Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Salutaris Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9542627869

Kod pocztowy: 40-833

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-30-126/12-05 Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy AGROTOP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-126/12-05

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy AGROTOP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Gmina: Ostrzeszów

Wartość ogółem: 259522.5

Wydatki kwalifikowalne: 259522.5

Dofinansowanie: 133511.25

Dofinansowanie UE: 113484.56

Nazwa beneficjenta: AGROTOP KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5140307669

Kod pocztowy: 63-500

Miejscowość: Niedźwiedź

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-24-126/11-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ANECO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-126/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ANECO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Lipie

Wartość ogółem: 387109.84

Wydatki kwalifikowalne: 387109.84

Dofinansowanie: 193554.92

Dofinansowanie UE: 164521.68

Nazwa beneficjenta: Zbigniew Kędziora ANECO Eksport-Import

NIP beneficjenta: 5741891911

Kod pocztowy: 42-165

Miejscowość: Danków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013wsth kraków, dzisiaj w betlejem flet, trzech kolegów rozwiązywało ten sam przykład, przedmiot badań przykłady, walidacji, kolejnego, opart, aleksandra berg, red you tube pl, podzial korei, numerowanie stron libreoffice, talik, marcin kotas, agencje rządowe w polsce, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, najwyższy człowiek w polsce, repetytorium geografia…