Piła,  Powiat pilski,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-177/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MS Design Małgorzata Szafrańska

POIG.06.01.00-30-177/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MS Design Małgorzata Szafrańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-177/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MS Design Małgorzata Szafrańska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Piła

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MS Design Małgorzata Szafrańska

NIP beneficjenta: 7641025368

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/23/2010

Data zakończenia realizacji: 3/22/2011


POIG.06.01.00-30-135/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Mysak Group

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-135/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Mysak Group

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MYSAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7811829121

Kod pocztowy: 60-408

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-26-019/13-03 _3PWdrożenie PRE dla firmy SKW GROUP Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-019/13-03

Tytuł projektu: _3PWdrożenie PRE dla firmy SKW GROUP Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Morawica

Wartość ogółem: 544202

Wydatki kwalifikowalne: 544202

Dofinansowanie: 408776.5

Dofinansowanie UE: 347460.02

Nazwa beneficjenta: SKW GROUP Spółka cywilna

NIP beneficjenta: 6572910769

Kod pocztowy: 25-375

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-30-038/10-00 Plan rozwoju eksportu – kluczowy etap dla rozpoczęcia dziąłalności eksportowej Tetrafolium

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-038/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu – kluczowy etap dla rozpoczęcia dziąłalności eksportowej Tetrafolium

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Tetrafolium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7792324353

Kod pocztowy: 60-318

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/1/2010


POIG.06.01.00-30-049/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy STAL-MEB sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-049/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy STAL-MEB sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Leszno

Gmina: M. Leszno

Wartość ogółem: 16470

Wydatki kwalifikowalne: 13500

Dofinansowanie: 9990

Dofinansowanie UE: 8491.5

Nazwa beneficjenta: STAL-MEB sp z o.o

NIP beneficjenta: 6972186107

Kod pocztowy: 64-100

Miejscowość: Leszno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński / Powiat m. Leszno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010zaproponuj sposoby oczyszczania wymienionych przedmiotów, szpik kostny, maria wojtas, wyborcza., konflikty zbrojne na świecie, białoruskie piosenki, badania społeczne w praktyce chomikuj, pzu życie bydgoszcz, oksymoron definicja, paragon po angielsku, ubezpieczenia społecznego, kniaź, plan techniczny biznesplan, toruń 2017, organizm synonim…