Powiat poznański,  Suchy Las,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-174/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Esportu na potrzeby firmy MAMAFIELD ANNA CIEŚLAK.

POIG.06.01.00-30-174/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Esportu na potrzeby firmy MAMAFIELD ANNA CIEŚLAK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-174/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Esportu na potrzeby firmy MAMAFIELD ANNA CIEŚLAK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: MAMAFIELD ANNA CIEŚLAK

NIP beneficjenta: 6221481811

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-24-126/11-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ANECO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-126/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ANECO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Lipie

Wartość ogółem: 387109.84

Wydatki kwalifikowalne: 387109.84

Dofinansowanie: 193554.92

Dofinansowanie UE: 164521.68

Nazwa beneficjenta: Zbigniew Kędziora ANECO Eksport-Import

NIP beneficjenta: 5741891911

Kod pocztowy: 42-165

Miejscowość: Danków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.06.01.00-24-154/12-00 Wzmocnienie działań eksportowych firmy w oparciu o plan rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-154/12-00

Tytuł projektu: Wzmocnienie działań eksportowych firmy w oparciu o plan rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 34175

Wydatki kwalifikowalne: 34175

Dofinansowanie: 19900

Dofinansowanie UE: 16915

Nazwa beneficjenta: Bimart. Marek Biczak

NIP beneficjenta: 6340020111

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/20/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.06.01.00-30-079/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy mLingua Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-079/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy mLingua Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: mLingua Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7781435103

Kod pocztowy: 61-773

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010zagadnienia transportowe badania operacyjne krok po kroku, maria skłodowska, wolski marcin, dachy z gontu, dermatologia dla kosmetologów pdf, kamieniecki, efekt spillover, skan myśli, inny świat sprawdzian pdf, 4 lo lbn, heteroskedastyczność, zaburzenia zwieraczy, podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce, rut łozowska…