Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-025/10-00 Rozwój firmy Rodan poprzez opracowanie strategii eksportowej.

POIG.06.01.00-30-025/10-00 Rozwój firmy Rodan poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-025/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Rodan poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Rodan Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 7792305841

Kod pocztowy: 60-012

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/7/2010

Data zakończenia realizacji: 9/6/2010


POIG.06.01.00-24-220/11-04 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez „METAL”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-220/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez „METAL”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 248742.39

Wydatki kwalifikowalne: 248742.39

Dofinansowanie: 124371.19

Dofinansowanie UE: 105715.51

Nazwa beneficjenta: METAL Wiktor Kubicki

NIP beneficjenta: 5730101006

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-24-205/11-03 Wdrożenie strategii eksportowej w ramach realizacji Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-205/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w ramach realizacji Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Racibórz

Wartość ogółem: 214600

Wydatki kwalifikowalne: 214600

Dofinansowanie: 107300

Dofinansowanie UE: 91205

Nazwa beneficjenta: Energetyka Solarna Ensol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6391929529

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 8/14/2013ul. słowackiego 19a 01-592 warszawa, motyw ang, louis poznanski obecnej drużyny, przepisy rodo, fotokatalizator, youtube głupoty, mikrootoczenie przedsiębiorstwa przykład, łatka, czytać po rosyjsku, zaucha youtube, dobro, konflikt miedzynarodowy, zysk operacyjny po opodatkowaniu, wydarzenia przemyśl, zawieszenie skladek zus, ewa swoboda wzrost, dziennik wschdoni, energetyka pw…