Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

POIG.06.01.00-24-208/10-00 Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-24-208/10-00 Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-208/10-00

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Redor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9372456847

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.06.01.00-24-103/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy SILPLAST poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-103/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy SILPLAST poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 429891.2

Wydatki kwalifikowalne: 429891.2

Dofinansowanie: 323043.4

Dofinansowanie UE: 274586.89

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „”SILPLAST”” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9540004070

Kod pocztowy: 41-711

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-24-177/11-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Wachelka Inergis S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-177/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Wachelka Inergis S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Wachelka Inergis Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5730207319

Kod pocztowy: 42-215

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.06.01.00-24-152/11-00 Umocnienie pozycji konkurencyjnej SARE SA dzięki rozwojowi działalności eksportowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-152/11-00

Tytuł projektu: Umocnienie pozycji konkurencyjnej SARE SA dzięki rozwojowi działalności eksportowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SARE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6422884378

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.06.01.00-24-101/12-00 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez VELO Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-101/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez VELO Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 279090

Wydatki kwalifikowalne: 279090

Dofinansowanie: 139545

Dofinansowanie UE: 118613.25

Nazwa beneficjenta: „VELO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 6311990396

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014jakiej wysokości kredyt wzięła z banku ula, załącznik 15 do ustawy o vat pdf, rozstępy po angielsku, valmont polska, cda gwiezdny pył, usos agh logowanie, plagiat.pl czy praca zostaje w bazie, spirytus drzewny krzyżówka, w poszukiwaniu, kaletka podbarkowa anatomia, www.pomoc.lodzkie.eu, ameryka południowa, kinga jabłońska, prawo własności intelektualnej pdf, infrastuktura, gry\, przedsiębiorstwo transportowe definicja…