Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

POIG.06.01.00-24-025/09-02 Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych.

POIG.06.01.00-24-025/09-02 Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-025/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: APENA-REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9372176881

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.06.01.00-20-011/11-02 Podniesienie konkurencyjności firmy My Angel poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-011/11-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy My Angel poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MY ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9662000475

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-22-113/10-03 Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-113/10-03

Tytuł projektu: Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 263000

Wydatki kwalifikowalne: 263000

Dofinansowanie: 131500

Dofinansowanie UE: 111775

Nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik

NIP beneficjenta: 5841027106

Kod pocztowy: 80-283

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-22-113/10-03 Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-113/10-03

Tytuł projektu: Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 263000

Wydatki kwalifikowalne: 263000

Dofinansowanie: 131500

Dofinansowanie UE: 111775

Nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik

NIP beneficjenta: 5841027106

Kod pocztowy: 80-283

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-22-173/11-00 Rozwój eksportu ATM LIGHTING Sp. z o.o. w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-173/11-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu ATM LIGHTING Sp. z o.o. w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „ATM LIGHTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9571058463

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012cechy dobrego kierownika zespołu lidera, techniki pamieciowe, wojna na ukrainie 2017 youtube, kauzatywny, katy evans legend pdf pl, matura biologia, art 115 kk, jednostka samorządu terytorialnego, www.reumatologiczny.pl dla pacjenta, jak określić wartościowość, krzysztof jędrzejewski kontakt, arena lublin, m fotka pl wersja mobilna, urlop macierzyński wynagrodzenie, b2b galicja, georeferencja qgis, biblioteka up lublin, targi kanton 2017, historia salomona streszczenie, ogoszenia, sposób, prawo o odpadach, znajdz studia, ekspresjonizm w literaturze…