Opolskie,  Powiat namysłowski,  Wilków

POIG.06.01.00-16-014/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy 3DVISION

POIG.06.01.00-16-014/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy 3DVISION

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-014/10-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy 3DVISION

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: 3DVISION Gacek Marek

NIP beneficjenta: 7521367089

Kod pocztowy: 46-113

Miejscowość: Wilków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.06.01.00-14-203/13-01 Wdrożenie planu rozwoju eksportu Instytutu Kształcenia Zawodowego WSU Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-203/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu Instytutu Kształcenia Zawodowego WSU Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 320727.2

Wydatki kwalifikowalne: 308227.2

Dofinansowanie: 231139.57

Dofinansowanie UE: 196468.63

Nazwa beneficjenta: Instytut Kształcenia Zawodowego WSU Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512367748

Kod pocztowy: 02-784

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015matura biologia 2019, montaż urządzeń, dobór silnika krokowego, pojezierze, z cyklu, w ktorym miejscu dopisek na kopercie, archeologowie, karol hoffmann, wos 2019, wzór png, zarządzanie kryzysowe prezentacja, jak napisac program, akademia loreal, co to jest monomer, obciążenie pastwiska, zaburzenia jedzenia u dzieci, 500+ dla przedsiębiorców, jarosław bieniecki, podaj konieczne założenia i uprość wyrażenie, kazachsan, wyższa szkoła kształcenia zawodowego opinie, uznanie długu wzór, komunizm po polsku…