Murów,  Opolskie,  Powiat opolski

POIG.06.01.00-16-010/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW

POIG.06.01.00-16-010/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-010/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Murów

Wartość ogółem: 460800

Wydatki kwalifikowalne: 402800

Dofinansowanie: 302725

Dofinansowanie UE: 257316.25

Nazwa beneficjenta: VITROTERM-MURÓW”” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7510012141

Kod pocztowy: 46-030

Miejscowość: Murów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-241/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez przedsiębiorstwo FANO Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-241/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez przedsiębiorstwo FANO Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 445029.24

Wydatki kwalifikowalne: 428198.24

Dofinansowanie: 321148.68

Dofinansowanie UE: 272976.37

Nazwa beneficjenta: FANO”” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-464/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu DSBJ Grupy Doradczej Sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-464/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu DSBJ Grupy Doradczej Sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „DSBJ GRUPA DORADCZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213609242

Kod pocztowy: 00-764

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-14-380/10-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-380/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Izabelin

Wartość ogółem: 295980

Wydatki kwalifikowalne: 295980

Dofinansowanie: 128603.31

Dofinansowanie UE: 109312.81

Nazwa beneficjenta: Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1181988322

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Mościska

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/14/2013programy ke, wprowadzanie innowacji, leasing literatura, polska koronawirus gdzie, źródła prawa międzynarodowego, czego potrzebujesz, oblicz roznice pola kola opisanego na kwadracie, co to jest migracja, metodyka definicja, małgorzata lewińska instagram, niezgodna 4 2018, majewski instagram, mapa europy koronawirus, głos rosji nowe wiadomości, rozporządzenie covid 19, praca poza miejscem zamieszkania, brzostek 24…