Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.06.01.00-14-693/11-07 Rozwój Europrofes Sp. z o.o. poprzez wejście na 6 nowych rynków zagranicznych.

POIG.06.01.00-14-693/11-07 Rozwój Europrofes Sp. z o.o. poprzez wejście na 6 nowych rynków zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-693/11-07

Tytuł projektu: Rozwój Europrofes Sp. z o.o. poprzez wejście na 6 nowych rynków zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 376000

Wydatki kwalifikowalne: 349758.4

Dofinansowanie: 174879.2

Dofinansowanie UE: 148647.32

Nazwa beneficjenta: Europrofes Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213538192

Kod pocztowy: 40-018

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/27/2015


POIG.06.01.00-14-328/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-328/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 500900

Wydatki kwalifikowalne: 500900

Dofinansowanie: 330921.64

Dofinansowanie UE: 281283.39

Nazwa beneficjenta: Reprograf Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272263265

Kod pocztowy: 01-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015gimnazjum fizyka, wyczerpujący synonim, obrona doktorska, środki po angielsku, składniki bazowe kosmetyków, przewodnik wietnam, nadprzewodniki, biomedical lublin, pogoda kostomłoty lubelskie, kolejny aneks do umowy, wybory na ukrainie 2019 wyniki, prognoza lublin, podstawowymi związkami organicznymi wchodzącymi w skład komórek są białka, maliszewska, profesjonalna fotografia, olimpiada 1964, maria gabryś…