Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-691/11-01 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Spectra Lighting Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-14-691/11-01 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Spectra Lighting Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-691/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Spectra Lighting Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 156567.24

Wydatki kwalifikowalne: 156567.24

Dofinansowanie: 78283.62

Dofinansowanie UE: 66541.07

Nazwa beneficjenta: Spectra Lighting Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 5252246565

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.06.01.00-14-375/13-06 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ICONIC BEAUTY BRANDS (IBB)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-375/13-06

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ICONIC BEAUTY BRANDS (IBB)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 519300

Wydatki kwalifikowalne: 519300

Dofinansowanie: 390100

Dofinansowanie UE: 331585

Nazwa beneficjenta: ICONIC BEAUTY BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272697064

Kod pocztowy: 00-728

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-361/10-01 Rozwój UBM Medica Polska Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie eksportu usług na nowe rynki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-361/10-01

Tytuł projektu: Rozwój UBM Medica Polska Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie eksportu usług na nowe rynki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: UBM Medica Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260019619

Kod pocztowy: 00-095

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-328/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-328/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – Reprograf S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 500900

Wydatki kwalifikowalne: 500900

Dofinansowanie: 330921.64

Dofinansowanie UE: 281283.39

Nazwa beneficjenta: Reprograf Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272263265

Kod pocztowy: 01-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015zapowiedz, dartomeks opinie, justyna czerwonka instagram, game, gleby deluwialne, naukowa lublin, kolarska bobinska, rut łozowska, szkolenie bhp lublin, word sieroty, etykieta definicja, w których spośród poniższych sytuacji została wykonana praca mechaniczna, obliczenie podatku dochodowego, dywergencja biologia, testowanie produktów, znaczenie grzybów w przyrodzie…