Janki,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

POIG.06.01.00-14-656/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI. IGNACZAK

POIG.06.01.00-14-656/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI. IGNACZAK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-656/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI. IGNACZAK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 196836.8

Wydatki kwalifikowalne: 196836.8

Dofinansowanie: 98418.4

Dofinansowanie UE: 83655.64

Nazwa beneficjenta: LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI. IGNACZAK

NIP beneficjenta: 5210283521

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Janki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.06.01.00-14-451/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graving Partners w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-451/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graving Partners w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Graving Partners Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213573159

Kod pocztowy: 02-521

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011zieba, redukcja biegów przed zakrętem, problemy współczesnego świata sprawdzian grupa a, funfit sulechowska, autoewaluacja pracy nauczyciela przykład, krótkie tablice, polowanie na czerwony październik obsada, krs-z61, w tabeli zamieszczono dane statystyczne dotyczące wydobycia ropy naftowej, filmy dokumentalne online, 784 jaka siec, śmierć stalina netflix, bruksela ia, norma prawna a przepis prawny, rodzaje systemów politycznych, rodzaje praw, kody taric, jerzy haszczyński, nie posiadają, roczniki bieszczadzkie, duży przedsiębiorca…