Kobyłka,  Mazowieckie,  Powiat wołomiński

POIG.06.01.00-14-618/11-00 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług agencji interaktywnej D2M

POIG.06.01.00-14-618/11-00 Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług agencji interaktywnej D2M

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-618/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu innowacyjnych usług agencji interaktywnej D2M

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: D2M Konrad Kuligowski

NIP beneficjenta: 5242189067

Kod pocztowy: 05-230

Miejscowość: Kobyłka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.06.01.00-14-208/09-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium Kosmetycznego AVA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-208/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Laboratorium Kosmetycznego AVA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 307350

Wydatki kwalifikowalne: 307350

Dofinansowanie: 153675

Dofinansowanie UE: 130623.75

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Kosmetyczne AVA. Larysa Dysput Goławska

NIP beneficjenta: 1130016141

Kod pocztowy: 04-506

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 10/11/2011agata fąk ile ma lat, jak poprawić barwę głosu, nocny słuchacz online, bartmaj, wer online, santander bank pl, monarcha w hiszpanii, rodzaje product placement, www graj w gry, wykonaj polecenia na podstawie tekstu, przyjrzyj sie zamieszczonej fotografii nastepnie odpowiedz na pytania, ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej, prawa negatywne, wyjaśnij znaczenie terminów opozycja demokratyczna, zasada uprzedniości budżetu, subrogacja ustawowa, bolszoj, biochemia umlub, specjalizacja z psychologii klinicznej nabór 2019…