Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-465/11-00 Przygotowanie planu rozwoju firmy INVENTIA Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-465/11-00 Przygotowanie planu rozwoju firmy INVENTIA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-465/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju firmy INVENTIA Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „INVENTIA” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512017534

Kod pocztowy: 02-777

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/1/2012


POIG.06.01.00-14-237/12-01 Rozwój eksportu Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK poprzez wdrożenie Planu rozowju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-237/12-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK poprzez wdrożenie Planu rozowju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 132959.29

Wydatki kwalifikowalne: 132959.29

Dofinansowanie: 70169.64

Dofinansowanie UE: 59644.19

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.j.

NIP beneficjenta: 9510023298

Kod pocztowy: 02-981

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-268/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu ISB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-268/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu ISB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Innowacyjne Systemy Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5291688008

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/15/2011


POIG.06.01.00-14-453/10-00 Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy P.A.Y. Studio Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-453/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy P.A.Y. Studio Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: P.A.Y. STUDIO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5211057258

Kod pocztowy: 02-726

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011prof polkowski lublin, § 8 ust. 3 pkt 1-3, 22 lipca / 22 july (2018), 15 lo gdansk, dotyczą, analityk finansowy, kursy kosmetyczne toruń, rodzina wyrazu las, piła informacje, grafik pracy excel 2018, e commerce praca, trend deterministyczny, wielka brytania unia…