Augustowo,  Mazowieckie,  Powiat wyszkowski

POIG.06.01.00-14-445/13-02 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy D&G Events Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-445/13-02 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy D&G Events Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-445/13-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy D&G Events Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Długosiodło

Wartość ogółem: 402500

Wydatki kwalifikowalne: 402500

Dofinansowanie: 302500

Dofinansowanie UE: 257125

Nazwa beneficjenta: D&G Events Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7621996850

Kod pocztowy: 07-210

Miejscowość: Augustowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-425/11-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Granit sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-425/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Granit sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 242600

Wydatki kwalifikowalne: 242480

Dofinansowanie: 121240

Dofinansowanie UE: 103054

Nazwa beneficjenta: GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5361718253

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2011

Data zakończenia realizacji: 9/19/2013


POIG.06.01.00-12-290/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Amex Stationery Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-290/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Amex Stationery Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 139431.84

Wydatki kwalifikowalne: 130431.84

Dofinansowanie: 65215.92

Dofinansowanie UE: 55433.53

Nazwa beneficjenta: Amex Stationery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6760075840

Kod pocztowy: 31-589

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.06.01.00-14-398/13-01 3UWdrożenie PRE dla firmy Gaudi Management S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-398/13-01

Tytuł projektu: 3UWdrożenie PRE dla firmy Gaudi Management S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 455554

Wydatki kwalifikowalne: 455554

Dofinansowanie: 342290.5

Dofinansowanie UE: 290946.92

Nazwa beneficjenta: Gaudi Management S.A.

NIP beneficjenta: 5252422312

Kod pocztowy: 00-125

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-341/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SBA DESIGN SŁAWOMIR BABICKI.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-341/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SBA DESIGN SŁAWOMIR BABICKI.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Dąbrówka

Wartość ogółem: 6250

Wydatki kwalifikowalne: 6250

Dofinansowanie: 5000

Dofinansowanie UE: 4250

Nazwa beneficjenta: SBA DESIGN SŁAWOMIR BABICKI

NIP beneficjenta: 1250030037

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Lipinki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-14-439/13-03 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Euros Energy sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-439/13-03

Tytuł projektu: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Euros Energy sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Izabelin

Wartość ogółem: 442488.28

Wydatki kwalifikowalne: 432488.28

Dofinansowanie: 315024.46

Dofinansowanie UE: 267770.79

Nazwa beneficjenta: Euros Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242717218

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Mościska

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.06.01.00-14-445/13-02 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy D&G Events Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-445/13-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy D&G Events Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Długosiodło

Wartość ogółem: 402500

Wydatki kwalifikowalne: 402500

Dofinansowanie: 302500

Dofinansowanie UE: 257125

Nazwa beneficjenta: D&G Events Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7621996850

Kod pocztowy: 07-210

Miejscowość: Augustowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015uzupełnij zdania wynikiem obrad międzynarodowej konferencji w hadze, północna 15-19, sąd żyrardów, umcs usos, viable po polsku, ewaluacja ex post, konkursy fotograficzne przyrodnicze 2019, pogoda na 16 dni lublin, fazy procesu decyzyjnego, polityce prywatności, kluczowy, opowiadanie o wakacjach, katalog filmów 2019, elegancka ksywa, ułóż po jednym wypowiedzeniu wyrażającym podane intencje, informacje na temat polskich uzdrowisk, młynarstwo, nalep, sopot psychologia, pkd spedycja…