Mazowieckie,  Powiat wołomiński,  Wołomin

POIG.06.01.00-14-443/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na lata 2014-2015 dla ARTYSAT

POIG.06.01.00-14-443/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na lata 2014-2015 dla ARTYSAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-443/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na lata 2014-2015 dla ARTYSAT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Wołomin

Wartość ogółem: 543400

Wydatki kwalifikowalne: 543400

Dofinansowanie: 408175

Dofinansowanie UE: 346948.75

Nazwa beneficjenta: ARTYSAT Rafał Łukasiewicz

NIP beneficjenta: 1251403500

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-14-353/10-01 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy AMBERROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-353/10-01

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy AMBERROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AMBERROAD SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222953482

Kod pocztowy: 01-496

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-14-254/11-01 Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-254/11-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 1

Dofinansowanie UE: 0.85

Nazwa beneficjenta: VFRPOLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782684

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-354/11-00 Rozwój firmy Air-Pol poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-354/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Air-Pol poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AIR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5360003173

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-14-287/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ECOENERGIA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-287/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ECOENERGIA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 205768

Wydatki kwalifikowalne: 200768

Dofinansowanie: 150576

Dofinansowanie UE: 127989.6

Nazwa beneficjenta: ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5270204927

Kod pocztowy: 01-342

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015polskie bajki dla dzieci, zagadnienia transportowe badania operacyjne krok po kroku, polowanie na czerwony październik obsada, otwór przysieczny, zwierzyniecka 8a, rozszczepienie, o nim, nazwa pl imap, java refleksja, exodus znaczenie, dofinansowanie covid, 3.2.1 badania na rynek, biologia matura arkusze, zamek gryf zwiedzanie, balcerowicz twitter, żołnierzy wyklętych, konieta…