Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-437/11-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Krynicy Vitamin S.A.

POIG.06.01.00-14-437/11-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Krynicy Vitamin S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-437/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Krynicy Vitamin S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 310239

Wydatki kwalifikowalne: 310239

Dofinansowanie: 155119.5

Dofinansowanie UE: 131851.57

Nazwa beneficjenta: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5242442164

Kod pocztowy: 03-606

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.06.01.00-14-425/11-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Granit sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-425/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Granit sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 242600

Wydatki kwalifikowalne: 242480

Dofinansowanie: 121240

Dofinansowanie UE: 103054

Nazwa beneficjenta: GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5361718253

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2011

Data zakończenia realizacji: 9/19/2013dobra zmiana, roczna karta ewidencji czasu pracy 2019 z dniami wolnymi pdf, zaleszany bury, zacięcia broni, otocz pętlą element który nie pasuje do pozostałych uzasadnij swoją decyzję, zasady aseptyki, anozognozja, problemy ekologii krajobrazu, nowoczesny po angielsku, lubelski uniwersytet medyczny, zdalnie, życzymy, rodzaje licencji na programy komputerowe, progres szkoła, kimsf…