Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-431/13-03 Rozwój działalności eksportowej jako czynnika długofalowego rozwoju spółki

POIG.06.01.00-14-431/13-03 Rozwój działalności eksportowej jako czynnika długofalowego rozwoju spółki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-431/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej jako czynnika długofalowego rozwoju spółki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 546503.81

Wydatki kwalifikowalne: 546503.81

Dofinansowanie: 409569.19

Dofinansowanie UE: 348133.81

Nazwa beneficjenta: Semi Serwis Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252551133

Kod pocztowy: 00-113

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-418/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BARTEK S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-418/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BARTEK S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Mińsk Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BARTEK Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8220005044

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/7/2011

Data zakończenia realizacji: 8/6/2011


POIG.06.01.00-14-141/09-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-141/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Izabelin

Wartość ogółem: 11000

Wydatki kwalifikowalne: 11000

Dofinansowanie: 8800

Dofinansowanie UE: 7480

Nazwa beneficjenta: Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1181988322

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Mościska

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/17/2010opieka nad dzieckiem zdrowym, raport wzór, last minet, strategia lizbońska, carrara lublin otomoto, pochodzenie słowa kultura, wolters kluwer logowanie, od kiedy nowe obostrzenia, otrzymania, fraszka do magdaleny, fabryka piękna tarnów, wzor na a, ga,eta.pl, skłodowska-curie, photoshop grafika, zmysł to zdolność rejestracji określonego bodźca, jerzy bielecki, łukasz jemioła, osobowość unikowa, unaczynienie żołądka, odbior, marek grzegorczyk, jacek wojciechowski, suicydalny, podlaskie, na wspólnej 2843, usługi hotelarskie…