Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-418/13-02 Wdrożenie PRE dla firmy Avigo sp. z o. o.

POIG.06.01.00-14-418/13-02 Wdrożenie PRE dla firmy Avigo sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-418/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy Avigo sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 541411

Wydatki kwalifikowalne: 541411

Dofinansowanie: 406683.25

Dofinansowanie UE: 345680.76

Nazwa beneficjenta: Avigo Sp z o.o.

NIP beneficjenta: 5242761780

Kod pocztowy: 03-144

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-112/10-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Systemics-Pab Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-112/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Systemics-Pab Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 349712.58

Wydatki kwalifikowalne: 349712.58

Dofinansowanie: 174856.29

Dofinansowanie UE: 148627.85

Nazwa beneficjenta: Systemics-Pab sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1130023394

Kod pocztowy: 02-724

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-14-143/12-05 Rozwoj firmy Phenicoptere Spolka z o.o. poprzez wdrozenie Programu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-143/12-05

Tytuł projektu: Rozwoj firmy Phenicoptere Spolka z o.o. poprzez wdrozenie Programu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 398380

Wydatki kwalifikowalne: 391969.33

Dofinansowanie: 199734.66

Dofinansowanie UE: 169774.46

Nazwa beneficjenta: Phenicoptere Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7010338017

Kod pocztowy: 00-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-230/13-03 Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-230/13-03

Tytuł projektu: Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 505100

Wydatki kwalifikowalne: 505100

Dofinansowanie: 379325

Dofinansowanie UE: 322426.25

Nazwa beneficjenta: PIOTR MAŁECKI „AD INFO BAZY DANYCH”

NIP beneficjenta: 5661002978

Kod pocztowy: 03-119

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015transcendentalny sjp, wankel, analiza drzewa błędów, luz blues lublin, korpulentny sjp, umcs aktualnosci, plan miasta czestochowa, co w polsce, kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, mitoceutyki, chronometraż powerpoint, budowa atomu zadania maturalne, ubezpieczenie zdrowotne dziecka, drewno osikowe właściwości, skierowanie na badanie lekarskie pdf…