Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.06.01.00-14-386/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla spółki VIPART

POIG.06.01.00-14-386/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla spółki VIPART

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-386/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla spółki VIPART

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 13500

Wydatki kwalifikowalne: 13500

Dofinansowanie: 9990

Dofinansowanie UE: 8491.5

Nazwa beneficjenta: VIPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5340000734

Kod pocztowy: 05-803

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.01.00-14-342/13-03 Wzrost konkurencyjności firmy ZODIAC poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-342/13-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy ZODIAC poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Garwolin – miasto

Wartość ogółem: 545137.42

Wydatki kwalifikowalne: 545137.42

Dofinansowanie: 409478.06

Dofinansowanie UE: 348056.35

Nazwa beneficjenta: ZODIAC SP Z O O

NIP beneficjenta: 8262178329

Kod pocztowy: 08-400

Miejscowość: Garwolin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015nurty psychoterapeutyczne, debaty prezydenckie, czekając na godota pdf, globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej pdf, jackass 3d, traktat z mastricht, film chemia, venea, po polsku literatura język komunikacja 3, formy demokracji bezpośredniej, skrypt na spalanie many, rekonstrukcja ścięgna zginacza palca, zfśs 2020, fan cudzoziemszczyzny, ślub żołnierza zawodowego, ocena praktyki zawodowej wzór, kuzior ue katowice, 12 lo rzeszów, dotacje na działalność gospodarczą, 46 814 85 73…