BRWINÓW,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

POIG.06.01.00-14-375/10-04 Wdrożenie opracowanego dla firmy New Media Studio Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-14-375/10-04 Wdrożenie opracowanego dla firmy New Media Studio Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-375/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie opracowanego dla firmy New Media Studio Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: New Media Studio Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5342446196

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Brwinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-14-297/13-02 Nowy agent na rynku. Eksport usług w zakresie brand licesing.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-297/13-02

Tytuł projektu: Nowy agent na rynku. Eksport usług w zakresie brand licesing.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 313696.9

Wydatki kwalifikowalne: 313696.9

Dofinansowanie: 233530.49

Dofinansowanie UE: 198500.91

Nazwa beneficjenta: The Licensing Locomotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252558968

Kod pocztowy: 01-793

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-156/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-156/10-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: CEZAR

NIP beneficjenta: 5361053262

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/20/2010pomoc de minimis co to, szkolenie przedluzania rzes, kwh na mwh, przykłady innowacji, zależna pl, kahut, ranking producentów mebli 2017, dz u nr 164 poz 1365 z późn zm, wyzsza szkola edukacja, legia wyjazdy, kierunkowy 26, koronawirus jak długo trwa, badania fizykalne dla pielęgniarek pdf, umcs opłata za dyplom, mielec wojska polskiego 3…