Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

POIG.06.01.00-14-327/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy „KOPERFAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią.

POIG.06.01.00-14-327/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy „KOPERFAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-327/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy „KOPERFAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: KOPERFAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5360003629

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012


POIG.06.01.00-14-314/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla JFC POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-314/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla JFC POLSKA SP. Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Dąbrówka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1251098362

Kod pocztowy: 05-252

Miejscowość: Karpin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-14-256/12-03 Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy AWAT na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-256/12-03

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy AWAT na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 127832.68

Wydatki kwalifikowalne: 127832.68

Dofinansowanie: 61334.57

Dofinansowanie UE: 52134.38

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe „”AWAT”” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5270203282

Kod pocztowy: 01-476

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-08-005/12-04 Wdrożenie PRE celem zwiększenia konkurencyjności ne rynku wloskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-005/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE celem zwiększenia konkurencyjności ne rynku wloskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Optarget”” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9291779279

Kod pocztowy: 65-315

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2012

Data zakończenia realizacji: 6/17/2014powiedz jakie wydarzenie uznawane jest przez wyznawców islamu za początek ery muzułmańskiej, bakterie w glebie, kurs walutowo-złotowy, w kilku zdaniach przedstaw osobę która pomaga ci zachować chrześcijańskie tradycje, powiedz jaka refleksja na temat losu człowieka zawarta jest we fraszce o żywocie ludzkim, przykładowe prace magisterskie badawcze, biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej, balicka 95, pierwszy władca niemiecki noszący tytuł cesarza rzymskiego, zmyslony powod podany dla ukrycia prawdziwej przyczyny, norwegian polska, testy na kontrolera ruchu lotniczego, myślenie magiczne, krótka biografia, ekstraklasa games, bur baza usług rozwojowych, łożysko toczne budowa, twardy enter…