Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-306/10-01 Rozwój eksportowy firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-14-306/10-01 Rozwój eksportowy firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-306/10-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportowy firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SciTeeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 1180033012

Kod pocztowy: 01-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.06.01.00-14-302/10-01 Eksport sznasą rozwoju i wzrostu konkurencyjności Spółki IZOKOR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-302/10-01

Tytuł projektu: Eksport sznasą rozwoju i wzrostu konkurencyjności Spółki IZOKOR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Izokor Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242281413

Kod pocztowy: 00-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/15/2011


POIG.06.01.00-14-231/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-231/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 109495.75

Wydatki kwalifikowalne: 109436.75

Dofinansowanie: 82702.56

Dofinansowanie UE: 70297.17

Nazwa beneficjenta: „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

NIP beneficjenta: 5341001316

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015umowa o zachowaniu poufności, wskaźnik otif, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, ewa solska umcs, francuskie nazwiska, wiarygodna tabela ig, youtube.pl filmy, kadry i płace od podstaw pdf, pkp zniżki na bilety, międzynarodowa klasyfikacja patentowa, touch of art, barbara jaslo krakow, maskulinizacja, uprawnienia diagnosty skp…