Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-293/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Motherhood Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-293/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Motherhood Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-293/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Motherhood Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 191168.9

Wydatki kwalifikowalne: 191168.9

Dofinansowanie: 99334.45

Dofinansowanie UE: 84434.28

Nazwa beneficjenta: MOTHERHOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010358876

Kod pocztowy: 00-807

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-272/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-272/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Chynów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Fruit Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7972014855

Kod pocztowy: 05-650

Miejscowość: Wola Chynowska

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2011

Data zakończenia realizacji: 7/20/2011


POIG.06.01.00-14-142/12-03 Rozwój firmy Connectmedica przez zwiększenie eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-142/12-03

Tytuł projektu: Rozwój firmy Connectmedica przez zwiększenie eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412328

Wydatki kwalifikowalne: 412328

Dofinansowanie: 209914

Dofinansowanie UE: 178426.9

Nazwa beneficjenta: Connectmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512298562

Kod pocztowy: 02-675

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.06.01.00-14-195/12-02 Wprowadzenie luksusowych mebli firmy LIS-MEBLE na rynek niemiecki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-195/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie luksusowych mebli firmy LIS-MEBLE na rynek niemiecki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Mszczonów

Wartość ogółem: 94359.99

Wydatki kwalifikowalne: 94359.99

Dofinansowanie: 50179.99

Dofinansowanie UE: 42652.99

Nazwa beneficjenta: Bogusław Lis „LIS-MEBLE”

NIP beneficjenta: 8380002787

Kod pocztowy: 96-316

Miejscowość: Międzyborów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/11/2013

Data zakończenia realizacji: 12/13/2014


POIG.06.01.00-14-258/11-04 Plan rozwoju eksportu 2010: Kancelaria na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-258/11-04

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu 2010: Kancelaria na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 211245.45

Wydatki kwalifikowalne: 211245.45

Dofinansowanie: 105622.72

Dofinansowanie UE: 89779.31

Nazwa beneficjenta: Adam Morawski & Wspólnicy Kancelaria Prawna

NIP beneficjenta: 5251328031

Kod pocztowy: 00-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013kwietyzm, hakuna matat, spatial, pkzp, wniosek o dofinansowanie wypoczynku wzór, sba euro, usos umcs logowanie, kierunki migracji na świecie, struktura zatrudnienia w polsce 2019, zastępować po angielsku, ustawa o usługach zaufania, fotelove gizycko, b2b bio planet, energetyczne centrum logowanie, umcs prawo, czytelnia umcs, granty, sp 3 gus, zespół westa youtube, ukończ trening w akademii wojskowej, praca tymczasowa zmiany 2017…