Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-292/11-02 Rozwój działalności eksportowej firmy E-World Fair Sp. z o.o. poprzez wdrożenie PRE

POIG.06.01.00-14-292/11-02 Rozwój działalności eksportowej firmy E-World Fair Sp. z o.o. poprzez wdrożenie PRE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-292/11-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy E-World Fair Sp. z o.o. poprzez wdrożenie PRE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 429484

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: E-WORLD FAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132799302

Kod pocztowy: 03-301

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-14-040/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TEDEX Production Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TEDEX Production Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TEDEX Production Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9441506727

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/201025 września, zarządzanie wiedzą, wykaz czasopism punktowanych 2019, studia kryminalistyka katowice, mikro, wnuczek umcs, na ziemi krajobrazy naturalne zachowały się na niewielkich obszarach ponieważ, montaż schodów granitowych instrukcja, jak zostać księgową bez studiów, muchoborska 18, druk wn d, scenariusz zajęć korekcyjno–kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, epoke, hadex kraków, wiesław wójcik, szkolenia zarządzanie jakością, parki krajobrazowe definicja…