Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-281/10-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Europrofes Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-281/10-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Europrofes Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-281/10-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Europrofes Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Europrofes Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213418660

Kod pocztowy: 00-732

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.01.00-14-193/09-02 Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-193/09-02

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla Wielobranżowego Zakładu Wytwórczo Handlowego Exfolmo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Sochocin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska

NIP beneficjenta: 5340208475

Kod pocztowy: 09-110

Miejscowość: SOCHOCIN

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/15/2010


POIG.06.01.00-14-256/13-05 Plan Rozwoju Eksportu dla usług świadczonych przez GTH Solutions Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-256/13-05

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla usług świadczonych przez GTH Solutions Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 419189.87

Wydatki kwalifikowalne: 419189.87

Dofinansowanie: 314646.88

Dofinansowanie UE: 267449.84

Nazwa beneficjenta: YieldPlanet Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5322002208

Kod pocztowy: 03-994

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-255/11-01 Rozwój eksportu usług doradztwa i zarządzania startupami technologicznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-255/11-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu usług doradztwa i zarządzania startupami technologicznymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12430

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: HARDGAMMA VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252510140

Kod pocztowy: 00-681

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-14-224/13-02 Rozwój przedsiębiorstwa CREATIVE CRAFT Sp. z o.o. poprez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-224/13-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CREATIVE CRAFT Sp. z o.o. poprez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 454923.18

Wydatki kwalifikowalne: 454923.18

Dofinansowanie: 341817.38

Dofinansowanie UE: 290544.77

Nazwa beneficjenta: CREATIVE CRAFT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213646384

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/4/2015mops lublin, fryzjer sylwia, dr postolski, iqor global services poland, 127 ztm, instrukcja użytkownika, kolegium jagiellońskie, efekt lucyfera dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, podaj argument potwierdzający tezę dzisiaj wszystko jest niejednoznaczne, kurs integracji sensorycznej warszawa, ladakh, bartosz rutowicz, rozmieszczenie gości przy stole program, sobota you tube, dopisz do podanych związków głównych jak najwięcej określeń tak aby stworzyć zdania rozwinięte, poolska, jak dostać się na psychologię, prezentacja o pszczołach, powierzchnia całkowita pewnego walca jest równa 20 pi a jego, polskie serce, błaszczak…