Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-275/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług 3 P Pomysł Projekt Promocja Anna Małcużyńska

POIG.06.01.00-14-275/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług 3 P Pomysł Projekt Promocja Anna Małcużyńska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-275/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług 3 P Pomysł Projekt Promocja Anna Małcużyńska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: 3 P Pomysł Projekt Promocja Anna Małcużyńska

NIP beneficjenta: 5251003240

Kod pocztowy: 00-375

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-14-266/12-05 Wzrost konkurencyjności Spółki Hydro-Instal poprzez rozwój eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-266/12-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Hydro-Instal poprzez rozwój eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 146533.66

Wydatki kwalifikowalne: 108684.7

Dofinansowanie: 54342.35

Dofinansowanie UE: 46190.99

Nazwa beneficjenta: HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta. Beata Sieruta Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7581556948

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/14/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-068/11-00 Rozwój eksportu. szansa rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Internet Media Services.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-068/11-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu. szansa rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Internet Media Services.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Internet Media Services SA

NIP beneficjenta: 5252201663

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/1/2011dochód netto jak obliczyć, czarna perła odc 38, pensum nauczyciela wspomagającego 2019, m. obły większy, mapa fizyczna ukrainy, mapa polski 14 wiek, ochrona danych osobowych wypracowanie, karta oceny, centrum medyczno – farmaceutyczne przyjazna, wnozigp umcs, co to jest epitafium, ncn preludium, obraz syberii w literaturze, kryminolog, przejścia instalacyjne ppoż, politechnika lubelska wydział architektury…