Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-269/12-03 Wdrożenie PRE dla firmy ITC sp. z o. o.

POIG.06.01.00-14-269/12-03 Wdrożenie PRE dla firmy ITC sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-269/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy ITC sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: ITC sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5242494095

Kod pocztowy: 03-144

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-172/10-00 Źródło piękna na wschodzie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-172/10-00

Tytuł projektu: Źródło piękna na wschodzie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Beauty Source Rafał Siemieniecki

NIP beneficjenta: 9521950861

Kod pocztowy: 04-268

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.06.01.00-14-258/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w „LINCOR”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-258/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w „LINCOR”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 266268.2

Wydatki kwalifikowalne: 266002.64

Dofinansowanie: 199501.98

Dofinansowanie UE: 169576.68

Nazwa beneficjenta: Lincor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9591966175

Kod pocztowy: 25-663

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015cs2 wzór elektronowy, fabryka kabli elpar, nasze media, kiedy zaczynają się wakacje 2020, lex medica, stypendium ministra, dyrektywa 2011/83/ue, audytowanie, kolendy polskie, praca licencjacka pierwszy rozdział, najlepsza poczta e mail 2019, sylwester w lublinie, tarcza antykryzysowa samozatrudnieni, liczba ukraińców w polsce 2019, ustawa prawo upadłościowe 2018, rotacja zobowiązań, napój otrzymano po tym jak rozcieńczono 450 ml soku wodą w stosunku 1 10, turystyka polska…