Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-256/13-05 Plan Rozwoju Eksportu dla usług świadczonych przez GTH Solutions Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-256/13-05 Plan Rozwoju Eksportu dla usług świadczonych przez GTH Solutions Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-256/13-05

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla usług świadczonych przez GTH Solutions Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 419189.87

Wydatki kwalifikowalne: 419189.87

Dofinansowanie: 314646.88

Dofinansowanie UE: 267449.84

Nazwa beneficjenta: YieldPlanet Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5322002208

Kod pocztowy: 03-994

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-163/09-00 Rozwój Spółki INSTAC poprzez eksport produktów i usług przeciwpożarowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-163/09-00

Tytuł projektu: Rozwój Spółki INSTAC poprzez eksport produktów i usług przeciwpożarowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: INSTAC Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1230952503

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Stara Iwiczna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-14-044/12-03 Rozwój spółki VIKERSONN poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-044/12-03

Tytuł projektu: Rozwój spółki VIKERSONN poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 349360

Wydatki kwalifikowalne: 341552.34

Dofinansowanie: 174526.17

Dofinansowanie UE: 148347.24

Nazwa beneficjenta: Vikersonn Europe GMBH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222971089

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/14/2014


POIG.06.01.00-14-187/12-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług przedsiębiorstwa Europa Express City Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-187/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług przedsiębiorstwa Europa Express City Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: Europa Express City Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260024230

Kod pocztowy: 02-023

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-223/10-04 Wdrożenie działań eksportowych Bacart sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-223/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie działań eksportowych Bacart sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 403554

Wydatki kwalifikowalne: 403554

Dofinansowanie: 196692.21

Dofinansowanie UE: 167188.38

Nazwa beneficjenta: Bacart Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9482497505

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-14-248/11-01 Wdrożenie działań eksportowych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Prima Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-248/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie działań eksportowych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Prima Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Warka

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prima sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7970000116

Kod pocztowy: 05-660

Miejscowość: Warka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.06.01.00-14-195/12-02 Wprowadzenie luksusowych mebli firmy LIS-MEBLE na rynek niemiecki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-195/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie luksusowych mebli firmy LIS-MEBLE na rynek niemiecki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Mszczonów

Wartość ogółem: 94359.99

Wydatki kwalifikowalne: 94359.99

Dofinansowanie: 50179.99

Dofinansowanie UE: 42652.99

Nazwa beneficjenta: Bogusław Lis „LIS-MEBLE”

NIP beneficjenta: 8380002787

Kod pocztowy: 96-316

Miejscowość: Międzyborów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/11/2013

Data zakończenia realizacji: 12/13/2014koszty zaopatrzenia, pomoc deminimis, qumak lublin, femina, polityka rachunkowości pdf, studenckie wyjazdy, akcje poczty polskiej 2017, artykuł 415 kodeksu cywilnego, report po angielsku, przykład rekultywacji w polsce, kody stanowisk pracy, połącz działania z odpowiednimi wynikami skreśl te działania których wynik się nie pojawił, dział matematyki, opłata rekrutacyjna umcs, kozacki oficer, występujących, azs umcs, mariusz piekarski twitter, progres ełk, sergiel, praca licencjacka logistyka pdf…