Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-256/12-03 Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy AWAT na rynku międzynarodowym

POIG.06.01.00-14-256/12-03 Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy AWAT na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-256/12-03

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansą na ekspansję firmy AWAT na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 127832.68

Wydatki kwalifikowalne: 127832.68

Dofinansowanie: 61334.57

Dofinansowanie UE: 52134.38

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Projektowo-wdrożeniowe „”AWAT”” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5270203282

Kod pocztowy: 01-476

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-14-002/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Direct English Publishers z Warszawy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-002/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Direct English Publishers z Warszawy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Direct English Publishers spółka cywilna Tomasz Filipiuk. Robert Kubić. Michał Świdziński

NIP beneficjenta: 5252423530

Kod pocztowy: 00-028

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/14/2010

Data zakończenia realizacji: 12/13/2010lublin zakopane, usługę, hotel victoria, instytut edukacji logopedycznej, prawo ziemi, gestalt kraków, prawo jazdy kielce, media świat forum, obejrzyj wykresy ze s 233 podręcznika a następnie wpisz znak x, przyspieszenie średnie, czerniak umcs, do windy na parterze budynku wsiadło 8 osób, manuela, intermediate angielski, odwołanie od decyzji wzór studia, humanistyczne memy, radziecka organizacja młodzieżowa…