Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-254/11-01 Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-254/11-01 Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-254/11-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu szansą na internacjonalizację przedsiębiorstwa VFRPOLAND Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 1

Dofinansowanie UE: 0.85

Nazwa beneficjenta: VFRPOLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782684

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-234/11-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTL Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-234/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTL Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 213850

Wydatki kwalifikowalne: 213850

Dofinansowanie: 106925

Dofinansowanie UE: 90886.25

Nazwa beneficjenta: CTL-Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. zo. o.

NIP beneficjenta: 5270104344

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-14-112/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w celu rozpoczecia eksportu produktów Dental-S

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-112/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w celu rozpoczecia eksportu produktów Dental-S

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 490569

Wydatki kwalifikowalne: 490569

Dofinansowanie: 361619.74

Dofinansowanie UE: 307376.77

Nazwa beneficjenta: DENTAL – ” S” MARIUSZ SZAJDA

NIP beneficjenta: 5242449640

Kod pocztowy: 03-580

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-064/10-01 Rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-064/10-01

Tytuł projektu: Rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: PH PODHALE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7341078018

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010sda sopot, mapa regionów, studenci zagraniczni w polsce 2017, szkoła żeglarska gertis, aetr logistyka, metody doboru próby, logistyka miejska, nazwy ulic, laczy nas pilka, langiewicz, język angielski poziom a2, przykładowe wyliczenie emerytury, www.ukrainka.pl, noc biologów 2018 lublin, maski teatralne wzory, mkk golub dobrzyń, world 2, porażenie pradem powiklania…