Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-253/13-03 Plan rozwoju przdsiębiorstwa Profi System Sylwester Klarowicz

POIG.06.01.00-14-253/13-03 Plan rozwoju przdsiębiorstwa Profi System Sylwester Klarowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-253/13-03

Tytuł projektu: Plan rozwoju przdsiębiorstwa Profi System Sylwester Klarowicz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 543300

Wydatki kwalifikowalne: 543300

Dofinansowanie: 407975

Dofinansowanie UE: 346778.75

Nazwa beneficjenta: Profi System Sylwester Klarowicz

NIP beneficjenta: 1230974870

Kod pocztowy: 00-466

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-242/13-02 Rozwój eksportowy firmy Akademia Pieknego Biustu poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-242/13-02

Tytuł projektu: Rozwój eksportowy firmy Akademia Pieknego Biustu poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Mszczonów

Wartość ogółem: 543002

Wydatki kwalifikowalne: 543002

Dofinansowanie: 407876.5

Dofinansowanie UE: 346695.02

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Rosiak Akademia Pięknego Biustu

NIP beneficjenta: 8381781109

Kod pocztowy: 96-320

Miejscowość: Mszczonów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-227/13-00 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Chinese2know sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-227/13-00

Tytuł projektu: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Chinese2know sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 545000

Wydatki kwalifikowalne: 545000

Dofinansowanie: 409375

Dofinansowanie UE: 347968.75

Nazwa beneficjenta: CHINESE2KNOW.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242749000

Kod pocztowy: 03-257

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-231/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-231/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 109495.75

Wydatki kwalifikowalne: 109436.75

Dofinansowanie: 82702.56

Dofinansowanie UE: 70297.17

Nazwa beneficjenta: „FIRMA RUTKOWSKI” TADEUSZ RUTKOWSKI

NIP beneficjenta: 5341001316

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-113/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-113/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5222540886

Kod pocztowy: 01-747

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/1/2010


POIG.06.01.00-14-066/11-00 Rozwój firmy BUDDREW Spółka Jawna poprzez eksport swoich produktów na rynki zagraniczne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-066/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy BUDDREW Spółka Jawna poprzez eksport swoich produktów na rynki zagraniczne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BUDDREW K. Czerniecki. R. Wodziński Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 1182047107

Kod pocztowy: 01-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-238/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie NOVA-STAL Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-238/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie NOVA-STAL Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 385676.29

Wydatki kwalifikowalne: 385676.29

Dofinansowanie: 289757.21

Dofinansowanie UE: 246293.62

Nazwa beneficjenta: NOVA-STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7742786436

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-14-236/13-05 Rozwój działalności o nowe rynki w celu umacniania pozycji i marki Nefron

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-236/13-05

Tytuł projektu: Rozwój działalności o nowe rynki w celu umacniania pozycji i marki Nefron

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 216700

Wydatki kwalifikowalne: 216700

Dofinansowanie: 163025

Dofinansowanie UE: 138571.25

Nazwa beneficjenta: NEFRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6821752313

Kod pocztowy: 20-135

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ranking państw pkb, sesji zdjęciowej, guilin, organizacja narodów zjednoczonych, biuro tłumaczy, komunikacji, wydzial humanistyczny koszalin, egzamin praktyczny florysta 2018, cudze pieniądze 1991, film o matematyku chorym na schizofrenię, załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, wskaźnik uwarunkowania, honoris okuninka, symbol mikro…