Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-231/10-03 Rozwój działalności eksportowej IDS A. Dyderski na podstawie Planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-14-231/10-03 Rozwój działalności eksportowej IDS A. Dyderski na podstawie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-231/10-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej IDS A. Dyderski na podstawie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 150800

Wydatki kwalifikowalne: 148300

Dofinansowanie: 74150

Dofinansowanie UE: 63027.5

Nazwa beneficjenta: IDS A.Dyderski

NIP beneficjenta: 1180072101

Kod pocztowy: 01-864

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-14-040/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TEDEX Production Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TEDEX Production Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TEDEX Production Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9441506727

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.06.01.00-14-189/11-00 Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-189/11-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8210006697

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: ŻABOKLIKI

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-14-197/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu kluczem do rozpoznawalności marki Akademia Kusznierewicza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-197/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu kluczem do rozpoznawalności marki Akademia Kusznierewicza

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 426495.79

Wydatki kwalifikowalne: 426495.79

Dofinansowanie: 320446.84

Dofinansowanie UE: 272379.81

Nazwa beneficjenta: Akademia Kusznierewicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213626714

Kod pocztowy: 02-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-036/09-01 Rozwój działalności Firmy Unlimit Sp. z o.o. poprzez export.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-036/09-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności Firmy Unlimit Sp. z o.o. poprzez export.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15860

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9997

Dofinansowanie UE: 8497.45

Nazwa beneficjenta: Unlimit Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213246408

Kod pocztowy: 02-220

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2009

Data zakończenia realizacji: 9/25/2009niemiecka inspekcja pracy, tabela latex, value, film listopad, active fitness, symbol definicja, joanna paszkowska biznes, tytuł zawodowy magistra, parp rzeszów, osiągnięcia egipcjan, urlopy wychowawcze przed 1999, system instytucjonalny ue, feminizm, praca opiekuńczo wychowawcza definicja, urzad pracy myslowice, formularz vat-r online, jak zakończyć e mail…