Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-230/13-03 Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne

POIG.06.01.00-14-230/13-03 Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-230/13-03

Tytuł projektu: Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 505100

Wydatki kwalifikowalne: 505100

Dofinansowanie: 379325

Dofinansowanie UE: 322426.25

Nazwa beneficjenta: PIOTR MAŁECKI „AD INFO BAZY DANYCH”

NIP beneficjenta: 5661002978

Kod pocztowy: 03-119

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-157/09-02 Przygotowanie Planu Eksportu Innowacyjnego Systemu Informatycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-157/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Eksportu Innowacyjnego Systemu Informatycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8212447158

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-14-092/12-04 Wsparcie eksportu firmy Personality Doradztwo Personalne s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-092/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie eksportu firmy Personality Doradztwo Personalne s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 380500

Wydatki kwalifikowalne: 380500

Dofinansowanie: 194000

Dofinansowanie UE: 164900

Nazwa beneficjenta: PERSONALITY”” DORADZTWO PERSONALNE s.c. Izabella Iracka. Jolanta Klonowska-Żurawska

NIP beneficjenta: 5252145002

Kod pocztowy: 01-042

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014szczęsne, tarcza antykryzysowa pożyczka 5000 wniosek, fałszywe zeznania kk, wyzsza szkola ekonomii i innowacji, lnba, sztuka audiowizualna, zaznacz odpowiedzi zawierające cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą, karta szkolenia wstępnego, irk sgh, best szkoła językowa, opole mały rynek, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej us, 2 wojna światowa skutki, księgowanie listy płac, uzupełnij a następnie sprawdź w pamięci czy otrzymana liczba spełnia dane równanie, osf opi, spawanie metodą mag 135…