Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-226/11-02 Rozpoczęcie eksportu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-226/11-02 Rozpoczęcie eksportu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-226/11-02

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Print CARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

NIP beneficjenta: 5252469130

Kod pocztowy: 01-643

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.06.01.00-14-022/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla COBI S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-022/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla COBI S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: COBI S.A.

NIP beneficjenta: 9521783570

Kod pocztowy: 04-858

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009jak zmienić rozmiar strony w wordzie, tanie studia zaoczne, prawo finansowe umcs, rzęsy jelenia góra, praktyka zawodowa, wywiad pogłębiony przykład, film historyczny 2018, oblicz pole części wspólnej trójkata abc i jego obrazu, baza usług rozwojowych operatorzy, jak dzielimy amunicję ze względu na budowę i cechy taktyczne, the quest, procent prosty, trzeci maj tekst, wspólnota synonim, nasadka binokularowa, kontyngenty taryfowe, kultura judeochrześcijańska, hirek wrona, substancja świecąca w wyniku pochłaniania promieniowania ultrafioletowego, sylabus…