Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-210/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Kancelarii Doradztwa Prawno-Inwestycyjnego

POIG.06.01.00-14-210/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Kancelarii Doradztwa Prawno-Inwestycyjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-210/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Kancelarii Doradztwa Prawno-Inwestycyjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15500

Wydatki kwalifikowalne: 15500

Dofinansowanie: 9690.6

Dofinansowanie UE: 8237.01

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Doradztwa Prawno-Inwestycyjnego Sebastian Brodecki

NIP beneficjenta: 5213277538

Kod pocztowy: 02-685

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


POIG.06.01.00-14-191/09-03 Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej przez spółkę Energiawir

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-191/09-03

Tytuł projektu: Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej przez spółkę Energiawir

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ENERGIAWIR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213308440

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010wyczerpujący synonim, jak sprawdzić nip eu, art 112 kk, lubów, grzegorz domagała, empowerment, wydział biologii uw, karolina dobrowolska, krajowe stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości, urlop okolicznościowy urodzenie, islamska jałmużna, w polsce z dużej czy małej, maciek w sobotę bardzo długo siedział przy komputerze, sekularyzacja synonim, garnirowanie potraw, fantastycznie, technika badań…