Dawidy Bankowe,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

POIG.06.01.00-14-204/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO

POIG.06.01.00-14-204/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-204/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez FHU KARO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 173634

Wydatki kwalifikowalne: 173634

Dofinansowanie: 130275.5

Dofinansowanie UE: 110734.17

Nazwa beneficjenta: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „KARO” KAROL TERESZKO

NIP beneficjenta: 5342292959

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Dawidy Bankowe

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-165/10-00 „Rozwój przedsiębiorstwa przez eksport.Cele i strategia”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-165/10-00

Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa przez eksport.Cele i strategia”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SANS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262828116

Kod pocztowy: 03-152

Miejscowość: Wwarszawa Białołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 2/15/2011stasiak siatkarka, uzupełnij liczbę wskazań każdej dyscypliny w odpowiedziach dziewcząt i chłopców, wzor umowy zlecenie, illustrator perspektywa, dopasuj opisy do odpowiednich etapów doświadczenia, oecd siedziba, paznokcie one stroke, matura sierpien 2018, zus ria, budowa i funkcje skóry test, kto wypłaca zasiłek opiekuńczy, deprogramator koisa, czy drugi kierunek studiów jest płatny 2019, źródła finansowania przedsiębiorstw gus, arkusze maturalne polski podstawowy, cóż…