Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-195/10-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo STUDIO LAR.

POIG.06.01.00-14-195/10-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo STUDIO LAR.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-195/10-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo STUDIO LAR.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 160205.92

Wydatki kwalifikowalne: 160205.92

Dofinansowanie: 80102.96

Dofinansowanie UE: 68087.51

Nazwa beneficjenta: STUDIO LAR BASZKOWSKA-DZIAK JOANNA

NIP beneficjenta: 5251249478

Kod pocztowy: 02-798

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.06.01.00-14-022/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na rynki zagraniczne dla firmy MIKIRAD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-022/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na rynki zagraniczne dla firmy MIKIRAD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MIKIRAD S.C. Mieczysław Kicior. Grzegorz Kicior Wytwórnia Artykułów z Metalu i Tworzyw Sztucznych. Zakład Pracy Chronionej

NIP beneficjenta: 7962707657

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-14-069/10-01 Rozwój Przedsiębiorstwa Pentar Róg Stanisław poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-069/10-01

Tytuł projektu: Rozwój Przedsiębiorstwa Pentar Róg Stanisław poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Pentar Róg Stanisław

NIP beneficjenta: 7370000183

Kod pocztowy: 01-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010akta osobowe 2019 rozporządzenie, nowy jpk od października 2020, skarbówka starogard gdański, urzad wojewodzki bydgoszcz, socjalizacja, robert karczewski, napisz wypowiedź na temat tekstu kolejne zdania rozpocznij podanymi sformułowaniami, 326, rozwój gospodarczy ziem polskich, końcowym, plan pracy licencjackiej, tańca towarzyskiego, czyn plagiatu rodzi odpowiedzialność, uj rejestracja, koronawirus objawy po jakim czasie, praca w administracji samorządowej, split payment, wydany, urlop okolicznościowy śmierć dziadka, suiss, iwona kozak, napisz na czym polega naruszenie etykiety językowej w przedstawionych sytuacjach, zaznacz prawidłowe dokończenie zdania, tutaj po rosyjsku, uzupełnij na drogowskazach nazwy miejscowości lub kilometry…