Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-194/13-05 Rozwój eksportu firmy Skłodowscy Yachting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

POIG.06.01.00-14-194/13-05 Rozwój eksportu firmy Skłodowscy Yachting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-194/13-05

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Skłodowscy Yachting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 285625.16

Wydatki kwalifikowalne: 285625.16

Dofinansowanie: 214718.87

Dofinansowanie UE: 182511.03

Nazwa beneficjenta: SKŁODOWSCY YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7010286958

Kod pocztowy: 00-680

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-174/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Specjalistyczne Laboratorium Badawcze Itatest

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-174/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Specjalistyczne Laboratorium Badawcze Itatest

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczne Laboratorium Badawcze Ita-test s.c. Małgorzata Alina Czajkiewicz. Irena Maria Kruszelnicka – Szapałas

NIP beneficjenta: 5271059491

Kod pocztowy: 00-871

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-14-151/10-04 Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-151/10-04

Tytuł projektu: Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 278270

Wydatki kwalifikowalne: 278270

Dofinansowanie: 139135

Dofinansowanie UE: 118264.75

Nazwa beneficjenta: Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5272320862

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011przedsiębiorczy, gry gra, konstytucja rp opracowanie, lista czasopism punktowanych 2019 wyszukiwarka, akademik babilon poznań, ii wojna czeczeńska, gorący wiatr pustynny krzyżówka, musielak, urzad pracy zg, youtube radio samiec, umcs organizacja roku, heldesk, znaczki chińskie z okresu rewolucji kulturalnej, europartner sp z oo, język-polski, uchodźcy 2017, dokumentacja haccp wzory pdf, karta polaka uprawnienia, upadek komunizmu w rosji, io 2019…