Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-192/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Firmy EXITO GROUP.

POIG.06.01.00-14-192/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Firmy EXITO GROUP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-192/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Firmy EXITO GROUP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „Exito Group M. Małczyński R. Badowski” spółka cywilna

NIP beneficjenta: 5213362020

Kod pocztowy: 00-739

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-14-172/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy QUARTZ S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-172/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy QUARTZ S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: QUARTZ Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5310004880

Kod pocztowy: 05-100

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski / Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010wyszukiwanie us, garlacze, aspekt co to znaczy, katalizator chemia, bilans handlowy, bajka definicja, hipnoza w psychoterapii, oka piosenka, holocaust wypracowanie, 1000 zł bon turystyczny, historia architektury polskiej, six pack english download, efekt lublin, art 30g ustawy, plakat na konferencję, kontrasygnata prezydenta, strzałka w prawo png, zasiłek opiekuńczy 2020, raabe, współczynnik asymetrii…