Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-186/09-01 Plan rozwoju eksportu przedsiębiorstwa Ternum Business Center

POIG.06.01.00-14-186/09-01 Plan rozwoju eksportu przedsiębiorstwa Ternum Business Center

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-186/09-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu przedsiębiorstwa Ternum Business Center

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Ternum Business Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010107938

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-14-170/12-01 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez Fild.NET Sp. z o.o. Multishoring Sp. K.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-170/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez Fild.NET Sp. z o.o. Multishoring Sp. K.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 329133.79

Wydatki kwalifikowalne: 328956.38

Dofinansowanie: 168228.19

Dofinansowanie UE: 142993.96

Nazwa beneficjenta: Fild.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Multishoring Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5272677452

Kod pocztowy: 01-042

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2012

Data zakończenia realizacji: 8/26/2014


POIG.06.01.00-14-150/11-01 Plan Rozwoju eksportu jako I etap wejścia na rynki zagraniczne przez Media Team

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-150/11-01

Tytuł projektu: Plan Rozwoju eksportu jako I etap wejścia na rynki zagraniczne przez Media Team

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Media Team Interactive Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252425026

Kod pocztowy: 02-011

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012doktorat wdrożeniowy 2019/2020, humanitas edu, stan epidemii w polsce, przeciętny wzrost polki, majdanek, uniwersytet opolski rekrutacja 2018/2019, 1 seriale, al. jerozolimskie 94, wysap, medycyna chińska w praktyce pdf, k,, strategie cenowe, język migowy podręcznik, zadan…