Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-180/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy M4B S.A.

POIG.06.01.00-14-180/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy M4B S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-180/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy M4B S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: M4B S.A.

NIP beneficjenta: 5222763008

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-14-145/09-00 Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-145/09-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Węgrów

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK

NIP beneficjenta: 8240004792

Kod pocztowy: 07-100

Miejscowość: Węgrów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 2/19/2010wsei lublin pl, odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, trening biegowy metodą skarżyńskiego chomikuj, pracownik najemny, bodie poznań, progi unijne pzp, ochrona informacji niejawnych prezentacja, orłowski, zaprezentowano, fundacja fortis, hydronim, ryszard mastalski, powłoka bash, korzystając z dostępnych źródeł uzupełnij tabelę wpisz cechy poszczególnych stylów kierowania, ekonomia, jazz taniec, co to jest metafora…