Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-156/09-02 Opracowanie strategii rozwoju eksportu dla firmy Robert Majkut Design

POIG.06.01.00-14-156/09-02 Opracowanie strategii rozwoju eksportu dla firmy Robert Majkut Design

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-156/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie strategii rozwoju eksportu dla firmy Robert Majkut Design

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Robert Majkut Design

NIP beneficjenta: 7791033234

Kod pocztowy: 00-761

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.06.01.00-14-155/12-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-155/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Chynów

Wartość ogółem: 283460.67

Wydatki kwalifikowalne: 283460.67

Dofinansowanie: 145480.33

Dofinansowanie UE: 123658.28

Nazwa beneficjenta: DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7971003683

Kod pocztowy: 05-651

Miejscowość: Drwalew

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2012

Data zakończenia realizacji: 10/19/2014


POIG.06.01.00-14-091/12-05 Rozpoczęcie eksportu usług firmy Personality Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-091/12-05

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu usług firmy Personality Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 402300.5

Wydatki kwalifikowalne: 402300.5

Dofinansowanie: 203650.25

Dofinansowanie UE: 173102.71

Nazwa beneficjenta: PERSONALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252532288

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-093/09-06 Wdrażanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-093/09-06

Tytuł projektu: Wdrażanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 399600

Wydatki kwalifikowalne: 399600

Dofinansowanie: 199800

Dofinansowanie UE: 169830

Nazwa beneficjenta: HOLIDAY TRAVEL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260002205

Kod pocztowy: 00-653

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/7/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-14-140/09-01 PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA SGPO NASZ SAD W WÓLCE TUROWSKIEJ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-140/09-01

Tytuł projektu: PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA SGPO NASZ SAD W WÓLCE TUROWSKIEJ

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Grójec

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW NASZ SAD W WÓLCE TUROWSKIEJ

NIP beneficjenta: 7971822636

Kod pocztowy: 05-604

Miejscowość: Pabierowice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


POIG.06.01.00-14-096/13-06 Wzrost konkurencyjności MPM Hotele Spa na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-096/13-06

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności MPM Hotele Spa na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brzozie

Wartość ogółem: 216996.37

Wydatki kwalifikowalne: 194706.37

Dofinansowanie: 146654.77

Dofinansowanie UE: 124656.55

Nazwa beneficjenta: MPM Hotele Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 5291626119

Kod pocztowy: 05-822

Miejscowość: Milanówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015podane liczby to ułamki pewnych wielkości, raben logistics, acrocephalus paludicola, interbroker, pole trójkąta jest równe 20 cm kwadratowych a jeden z jego kątów ma miarę 150 stopni, uniwersytet rzeszowski wirtualna uczelnia, matura z polskiego wypracowanie, zażalenie na postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego, lesio, okres reklamacji, audyt wzorniczy, szymon hołownia program wyborczy pdf, pife.gov.pl, paryska alma mater, testy parametryczne i nieparametryczne, wolni, monotonia życia krzyżówka, student pl…