Iłża,  Mazowieckie,  Powiat radomski

POIG.06.01.00-14-150/12-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu na rynki docelowe w celu zainicjowania eksportu.

POIG.06.01.00-14-150/12-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu na rynki docelowe w celu zainicjowania eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-150/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu na rynki docelowe w celu zainicjowania eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Iłża

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 410500

Dofinansowanie: 209000

Dofinansowanie UE: 177650

Nazwa beneficjenta: PRogressINFO Daria Szlachetka

NIP beneficjenta: 8881668729

Kod pocztowy: 27-100

Miejscowość: Iłża

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/1/2015


POIG.06.01.00-14-050/09-01 Paszport do eksportu – plan rozwoju eksportu dla BGB.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-050/09-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – plan rozwoju eksportu dla BGB.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: GLOBAL BEVERAGES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213482014

Kod pocztowy: 02-548

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.06.01.00-14-121/11-03 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-121/11-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 399050

Wydatki kwalifikowalne: 399050

Dofinansowanie: 199525

Dofinansowanie UE: 169596.25

Nazwa beneficjenta: CEZAR Jolanta Halina Ostrowska

NIP beneficjenta: 5361053262

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-14-046/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Jankiewicz i Syn S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-046/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Jankiewicz i Syn S.C.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 412300

Wydatki kwalifikowalne: 412300

Dofinansowanie: 209900

Dofinansowanie UE: 178415

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH JANKIEWICZ I SYN S.C.

NIP beneficjenta: 5341933221

Kod pocztowy: 05-802

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2013

Data zakończenia realizacji: 3/14/2015budzetowanie netto, opakowania inteligentne, otoczenie organizacji pdf, umiarkowany stopień niepełnosprawności a renta socjalna, podkreśl ekonomiczne wskaźniki sytuacji społeczno gospodarczej, emil cioran, solhotair, list po angielsku, друзі, 5 lo białystok profile, centrum wspomagania rozwoju osobowości, horor 2019, funkcje banku centralnego…