Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-135/09-03 Rozwój firmy PrintDisplay (Polska) poprzez rozpoczęcie działań eksportowych.

POIG.06.01.00-14-135/09-03 Rozwój firmy PrintDisplay (Polska) poprzez rozpoczęcie działań eksportowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-135/09-03

Tytuł projektu: Rozwój firmy PrintDisplay (Polska) poprzez rozpoczęcie działań eksportowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5210530592

Kod pocztowy: 02-690

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2009

Data zakończenia realizacji: 6/9/2010


POIG.06.01.00-14-095/13-05 Rozwój działalności eksportowej ProfiLab LFP Sp. z o.o. poprzez wdrożenie PRE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-095/13-05

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej ProfiLab LFP Sp. z o.o. poprzez wdrożenie PRE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 262888.39

Wydatki kwalifikowalne: 262888.39

Dofinansowanie: 197666.29

Dofinansowanie UE: 168016.34

Nazwa beneficjenta: ProfiLab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5212625049

Kod pocztowy: 02-515

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015spis treści praca licencjacka word, co to wynalazek, batna przykład, co to jest cudzysłów, katowice uniwersytet śląski, hamowanie awaryjne kat b, dziecinstwo, rejstracja zetonowa uw, kapitał, różnice płci, gojenie brwi, doswiadczenie, focus program, zmiany w vat od września, problemy badawcze, film 2019, metafory, ministerstwo finansów jpk program…