Mazowieckie,  Powiat miński,  Stojadła

POIG.06.01.00-14-122/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy AWENTA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

POIG.06.01.00-14-122/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy AWENTA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-122/12-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy AWENTA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Mińsk Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 251525.6

Wydatki kwalifikowalne: 246700

Dofinansowanie: 123350

Dofinansowanie UE: 104847.5

Nazwa beneficjenta: AWENTA E.W.A. CHOMKA SP.J.

NIP beneficjenta: 8222214711

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Stojadła

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2012

Data zakończenia realizacji: 8/13/2014


POIG.06.01.00-12-206/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Geotronics Polska Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-206/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Geotronics Polska Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Geotronics Polska Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9452040853

Kod pocztowy: 31-216

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2010

Data zakończenia realizacji: 6/13/2011


POIG.06.01.00-14-121/11-03 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-121/11-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 399050

Wydatki kwalifikowalne: 399050

Dofinansowanie: 199525

Dofinansowanie UE: 169596.25

Nazwa beneficjenta: CEZAR Jolanta Halina Ostrowska

NIP beneficjenta: 5361053262

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013pablopavo, usosweb ul, innowacje językowe, pomocy, prawo opcji pzp, pandemia covid, rodzaje licencji programów komputerowych, media wirtualne, wsparcie dla przedsiębiorców koronawirus, metody stosowane w doradztwie zawodowym, jak podpisać tabele w wordzie, praca w sektorze kultury, profil kompetencyjny, przyczyny i skutki kongresu wiedeńskiego, u medyczny lublin…