Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-119/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu usług dla dział. gosp. prow. przez M. Okręglickiego

POIG.06.01.00-14-119/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu usług dla dział. gosp. prow. przez M. Okręglickiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-119/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu usług dla dział. gosp. prow. przez M. Okręglickiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Marian Okręglicki

NIP beneficjenta: 5491986006

Kod pocztowy: 02-915

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.06.01.00-14-115/09-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Euro-Partner w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-115/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Euro-Partner w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Euro-Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512296971

Kod pocztowy: 03-984

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIG.06.01.00-12-015/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SIGIS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-015/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SIGIS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 394000

Wydatki kwalifikowalne: 391000

Dofinansowanie: 195500

Dofinansowanie UE: 166175

Nazwa beneficjenta: SIGIS Grzegorz Sikora

NIP beneficjenta: 9451190160

Kod pocztowy: 30-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014abiit non obiit, 30 czerwca, polityka rodzinna definicja, błaszczaka, agata lipińska umcs, program zajęć rozwijających z matematyki klasa 8, artur jedynak, lublin urzad miasta, #koronawirus, wszystkie wzory z fizyki gimnazjum, radio nadmorskie, informatyka po angielsku studia, pszczoły 2018 youtube, rzońca, ile trzeba pracować żeby dostać macierzyńskie, system kontroli, załóż poczte, zwroty przydatne w pracy magisterskiej, umcs, życzenia świąteczne, monocyt, sprawdzanie nipu unijnego, melancholijny, koronawitus…