Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-119/10-01 Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw

POIG.06.01.00-14-119/10-01 Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-119/10-01

Tytuł projektu: Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Vegdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9511141769

Kod pocztowy: 03-876

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 8/16/2010


POIG.06.01.00-14-033/13-01 Rozwój działalności eksportowej firmy MER PLUS poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-033/13-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy MER PLUS poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Sulejówek

Wartość ogółem: 545781.4

Wydatki kwalifikowalne: 545781.4

Dofinansowanie: 409961.05

Dofinansowanie UE: 348466.89

Nazwa beneficjenta: MER PLUS JANASZEK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 1130000192

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: SULEJÓWEK

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015


POIG.06.01.00-14-083/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy New Media Studio w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-083/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy New Media Studio w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Brwinów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: New Media Studio Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5342446196

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Brwinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 6/21/2010


POIG.06.01.00-12-167/12-06 Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo Softhis Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-167/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo Softhis Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 308600

Wydatki kwalifikowalne: 308600

Dofinansowanie: 154300

Dofinansowanie UE: 131155

Nazwa beneficjenta: SOFTHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772251886

Kod pocztowy: 30-703

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.01.00-14-097/09-00 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-097/09-00

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JASKULSKI AROMATY. PHU JAR

NIP beneficjenta: 1180006423

Kod pocztowy: 01-919

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010malarz formatów word, 04.06 święto, film ona, wybierz, mikroprzedsiębiorca przykład, poczucie odpowiedzialności, polański wzrost, 15zzb, rezygnacja ze studiów doktoranckich, jaka klauzula do cv 2018 rodo, enuncjacja, moda na sukces odcinek 8000, kordian i konrad wobec niewoli ojczyzny porównaj dwa wielkie monologi romantyczne, ustawa z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, dariusz sobczak, szósta, darco dębica, kurs lakiernika samochodowego…