Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-117/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe-Consulting w celu inicjacji eksportu

POIG.06.01.00-14-117/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe-Consulting w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-117/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe-Consulting w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Europe-Consulting Andrzej Ferber

NIP beneficjenta: 5261769506

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/9/2009


POIG.06.01.00-12-329/11-00 Przygotowanie Planu Eksportu dla firmy SCOT Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-329/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Eksportu dla firmy SCOT Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772064730

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: Modlniczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/16/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-045/10-00

Tytuł projektu: Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5271024989

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Bronisze

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-12-111/13-01 Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-111/13-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Masłów

Wartość ogółem: 237560.1

Wydatki kwalifikowalne: 234260.1

Dofinansowanie: 176295.07

Dofinansowanie UE: 149850.8

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JPM” s.c. Radosław Pierzak. Jolanta Pierzak

NIP beneficjenta: 6571013849

Kod pocztowy: 30-376

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015dyrektywa 2001/83/we, wiedźmin 3 fałszywe papiery, ola mankiewicz instagram, protokółu, gatunek publicystyczny krzyzowka, zachowanie dziecka autystycznego, mpk lublin 8, wygląda na to, że wystąpił problem z metodą płatności, której próbujesz użyć., autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii chomikuj, potrzeby informacyjne, tradycje chrześcijańskie, bohaterowie dziady cz 3, wydział chemii umk, ojczyzna gurkhów, umcs rektorskie, szkoła społeczna kielce…