Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

POIG.06.01.00-14-112/12-04 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Solpeo Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-112/12-04 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Solpeo Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-112/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych usług firmy Solpeo Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Solpeo sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5361866367

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-049/09-01 Plan rozwoju eksportu szansą dla ICP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-049/09-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu szansą dla ICP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Incentive Concept Poland Sp. z .o.o Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 5213425625

Kod pocztowy: 02-665

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009rosja powierzchnia, dominik tarczyński youtube, rozrzewnienie, biliński konstantynów, fizyka optyka zadania, lnba, zycenia wielkanocne, zaś, podatnik gov pl 2019, mikroskop obraz, standardowo, kilometrówka wzór excel, pierwszy władca niemiecki noszący tytuł cesarza rzymskiego, ustawa budżetowa 2019, studia podyplomowe bhp kraków, leonardo school…